VABILO NA OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO OB PAKI

Vabimo vas na redni letni občni zbor, ki bo v torek

22.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih Športnega drušva

v Šmartnem ob Paki.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov občnega zbora

3. Poročila predsednika, blagajnika, disciplinske

komisije in nadzornega odbora

4. Razprava po poročilih in potrditev

5. Predstavitev statuta in potrditev

6. Razno

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednik ŠD Šmartno ob Paki

Krbavac Ferdinand

 

Osnutek statuta najdete Osnutek novega statuta 2016 s popravki

Comments are closed